background

polskienglish

 

 

Stanowisko doktrynalne szkoły

Ze względu na ekumeniczny charakter szkoły, koniecznym było ustalenie tzw. doktryny szkoły, która uwzględnia podstawowe elementy wiary łączące wszystkie wyznania chrześcijańskie.

Wierzymy, że:

  1. Biblia jest słowem Boga i stanowi autorytet w sprawach życia i wiary. Pismo Święte powstało pod wpływem Boga, który inspirował wybranych przez siebie ludzi do jego napisania.
  2. Istnieje tylko jeden prawdziwy, żywy, wieczny Bóg w Trójcy Świętej.
  3. Bóg jest Stwórcą i Jego suwerenna moc jest widoczna w Bożej trosce o całe stworzenie oraz w dziele odkupienia.
  4. Jezus Chrystus jest jedynym Synem Boga, zrodzonym z Marii Dziewicy. Jego bezgrzeszne życie, odkupieńcza śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie dokonały się po to, aby czyniąc zadość Bożej sprawiedliwości, objawić człowiekowi Boga i zbawić człowieka.
  5. Duch Święty jest osobą wszechobecną przez całą wieczność. Jego rolą jest przekonywanie świata o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Duch Święty jest zaangażowany w dzieło zbawienia, a także w budowanie Kościoła.
  6. Bóg stworzył anioły, aby służyły i oddawały Mu cześć. Niektóre z nich, pod przywództwem szatana, zbuntowały się przeciwko Bogu i obecnie sprzeciwiają się planom i zamierzeniom Boga.
  7. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, aby człowiek miał z Nim osobistą więź i panował nad ziemią. Początkowa bezgrzeszność ludzi została utracona w czasie upadku - świadomego sprzeciwienia się objawionej woli Boga - każdy człowiek, oprócz jedynego wyjątku, jakim był Jezus Chrystus, rodzi się grzeszny z natury i grzeszy.
  8. Zbawienie i usprawiedliwienie są możliwe jedynie z łaski Bożej, przez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa. Odkupienie człowieka, możliwe dzięki ofierze Chrystusa, przyniosło tym, którzy Mu zaufali, przebaczenie grzechów, pełne pojednanie z Bogiem i włączenie do rodziny Bożej, jako Jego dzieci.
  9. Kościół jest duchowym organizmem, składającym się z ludzi nawróconych, którzy uwierzyli Bogu i zostali odrodzeni przez Ducha Świętego. Głową tego Kościoła jest Chrystus. Celem Kościoła jest uwielbianie Boga i budowanie Jego Królestwa na ziemi.
  10. Chrystus powróci na ziemię, aby sądzić żywych i umarłych - zbawieni dostąpią wiecznego życia z Bogiem, a nie zbawieni, wiecznego oddzielenia od Boga.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:     

   
Statut   Kwestionariusz   Wniosek
2023  ChG"Uczeń"   globbers joomla templates