background

polskienglish

       

     

  Chrześcijańskie Gimnazjum "Uczeń" z Oddziałami Integracyjnymi rozpoczęło swoją działalność w 2013  roku. 

 

  Jest szkołą objętą patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Chrześcijańskich (ACSI - The Association of Christian Schools International), w ramach którego działa obecnie ok. 24 tys. szkół w ponad 100 krajach.

     

Jest to szkoła ekumeniczna, w której praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

 • obowiązujące przepisy prawa oświatowego,
 • podstawę programową kształcenia ogólnego ustaloną przez MEN, poszerzoną o treści pozaprogramowe, wynikające z indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów,
 • stanowisko doktrynalne szkoły uwzględniające podstawowe elementy wiary łączące wszystkie wyznania chrześcijańskie.
 • chcemy być szkołą współpracującą z rodzicami, którym zależy na kształceniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży zgodnie z chrześcijańskimi wartościami. 
 • chcemy stwarzać otoczenie, które będzie sprzyjało uczeniu się, stymulowało wszechstronny rozwój uczniów, dawało właściwe motywacje do nauki i życia, uwzględniając ich możliwości i potrzeby.

 

Misja Chrześcijańskiego Gimnazjum "Uczeń":

umożliwienie jak największej liczbie uczniów korzystania z wysokiego poziomu edukacji opartej na wartościach chrześcijańskich,  w otoczeniu sprzyjającym uczeniu się,  które będzie stymulowało ich wszechstronny rozwój, dawało właściwe motywacje do nauki i do życia, będzie uwzględniało ich możliwości i potrzeby.

Naszą misję realizujemy poprzez:

 • małą liczebność klas,
 • indywidualizację procesu dydaktycznego,
 • stosowanie aktywizujących metod nauczania,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 • właściwy dobór kadry pedagogicznej,
 • współpracę z wyższymi uczelniami,
 • pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności danych przez Boga,
 • integrację treści nauczania z Biblią,
 • dostosowywanie obciążeń finansowych związanych z edukacją w ChGU do sytuacji materialnej rodzin,
 • ścisłą współpracę z rodzicami w planowaniu i ewaluacji działań edukacyjnych oraz wychowawczych,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • przygotowanie uczniów do bycia chrześcijanami we współczesnym świecie (kształtowanie chrześcijańskiego światopoglądu).

 

Nasza szkoła mieści się przy ul. Armii Krajowej 4 w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości.

2023  ChG"Uczeń"   globbers joomla templates